Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuczak Jerzy

Jerzy Kazimierz Łuczak

ur. w 1943 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
Jerzy Łuczak od października 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickiej Fabryce Żarówek „Polam”. Po 13.12.1981 r. organizował podziemne struktury związkowe w Pabianicach oraz kolportaż wydawnictw podziemnych w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjował akcje malowania na murach haseł o treściach antykomunistycznych oraz plakatowania i kolportowania ulotek na terenie Pabianic. Od stycznia do czerwca 1983 r. kolportował wydawnictwa niezależne, m.in. „Solidarność Walczącą” i „Wolną Solidarność”, a przed wizytą papieża w Polsce rozpowszechniał znaczki okolicznościowe. W latach 1983–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Z obawy przed nawiązaniem kontaktów z działaczami emigracyjnych struktur „Solidarności” został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych (lata 1983–1985 oraz 1987–1989).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej