Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Gzik

ur. w 1953 roku w m. Morąg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Jerzy Gzik od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, był współorganizatorem Rady Pracowniczej w Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora” w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego redagował tygodnik zakładowej podziemnej „Solidarności”. W marcu 1982 r. włączył się w działalność grupy wydającej łódzką „Solidarność Walczącą”, a następnie „Szaniec” i „Biuletyn Łódzki”. Zajmował się organizowaniem lokali konspiracyjnych i drukarni, kolportażem i przygotowywaniem akcji ulotkowych. W latach 1985–1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Z powodu działalności opozycyjnej w czerwcu 1987 r. został zwolniony z ZPP „Lenora”, na stanowisko przywrócono go w czerwcu 1989 r., realizując tym samym jeden z postulatów strajkujących pracowników zakładów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej