Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Badaszczuk Eugeniusz

Eugeniusz Badaszczuk

ur. w 1938 roku w m. Podlodów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od 1981 roku był organizatorem związku NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mięsnych Sekcji Skupu w Tomaszowie Lubelskim, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz był zaangażowany w działalność Międzyzakładowej Komisji Związkowej. Ze względu na sprawowaną funkcję oraz w wyniku swojej działalności był inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego i niejednokrotnie prześladowany w latach 1981-1989 przez jednostki Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Zamościu. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Pan Eugeniusz Badaszczuk nie zaniechał opozycyjnej działalności. Wielokrotnie niszczył oraz oblewał tuszem plakaty propagandowe i symbole PZPR oraz wypisywał hasła prosolidarnościowe i niepodległościowe na murach przy WSK i przystankach PKS w Tomaszowie Lubelskim. W listopadzie 1985 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała u Niego w domu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w wyniku czego ujawniono nielegalne biuletyny, ulotki, wydawnictwa bezdebitowe i prasę. Zatrzymano go w areszcie na 48 godzin. Pan Badaszczuk był zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, w jej ramach uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw, biuletynów, ulotek, plakatów, prasy i literatury bezdebitowej na terenie Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez osoby związane z „Solidarnością” rejonu tomaszowskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej