Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Ludwik Piętka

ur. w 1951 roku w m. Żarnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Wojciech Piętka w 1980 r. był organizatorem Niezależnego Ruchu Chłopskiego. 
W okresie od 1982 r. do 1989 r. prowadził działalność w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. Zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu oraz brał udział w tajnych spotkaniach działaczy w Pilicy oraz w Częstochowie. 
W ramach swojej działalności prowadził także prelekcje oraz kampanię informacyjną, skierowaną przeciwko ustrojowi komunistycznemu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków