Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Ludwik Piętka
ur. w 1951 roku w m. Żarnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pan Wojciech Piętka w 1980 r. był organizatorem Niezależnego Ruchu Chłopskiego. 
W okresie od 1982 r. do 1989 r. prowadził działalność w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. Zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu oraz brał udział w tajnych spotkaniach działaczy w Pilicy oraz w Częstochowie. 
W ramach swojej działalności prowadził także prelekcje oraz kampanię informacyjną, skierowaną przeciwko ustrojowi komunistycznemu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków