Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kunigowski

ur. w 1943 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Jan Kunigowski od sierpnia 1980 r., będąc wiceprzewodniczącym Zakładowego Komitetu Strajkowego, inicjował akcje protestacyjne w Zakładach Urządzeń Sterujących „Bester” w Bielawie. Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, delegatem Ziemi Dzierżoniowskiej na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako członek Zakładowego Komitetu Strajkowego, był głównym organizatorem strajku okupacyjnego w ZUS „Bester”. Po zakończeniu strajku, w ramach prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa akcji o kryptonimie „Klon”, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. W okresie stanu wojennego organizował na terenie zakładu pracy akcje ulotkowe oraz uczestniczył w różnych formach protestu.
Od 1987 r. w ramach działalności w Duszpasterstwie Ludzi Pracy współpracował z podziemną Solidarnością. W 1989 r. brał udział w odtworzeniu struktur Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZUS „Bester”. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Dzierżoniowie i współorganizował kampanię informacyjną przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej