Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dobrzyniecki Adam

Adam Dobrzyniecki

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
W latach 1985-1989 był aktywnym działaczem warszawskiego Oddziału Federacji Młodzieży Walczącej. Uczestniczył w różnorodnych działaniach antysystemowych tej organizacji, do których należało m.in. kolportowanie ulotek i malowanie haseł na murach, brał również udział w akacjach sabotażu radiowego polegającego na zagłuszaniu sygnału telewizyjnego w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego”. 
Był także członkiem zespołu redakcyjnego podziemnego czasopisma „Róbmy swoje”, wydawanego pod auspicjami Federacji Młodzieży Walczącej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przy Hucie Warszawa.
Biogram opracowano na podstawie: