Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozioł Leszek

Leszek Wiesław Kozioł

ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Od kwietnia 1981 r. do maja 1983 r. prowadził na terenie Krakowa działalność konspiracyjną w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej, w ramach której gromadził, przechowywał oraz rozpowszechniał ulotki. 
Ponadto od lipca 1982 r. do maja 1983 r., używając specjalnie skonstruowanej pieczęci imitującej pieczęć urzędową z wizerunkiem orła, stemplował zarządzenia władz oraz rozprowadzał druki z tym wizerunkiem. 
Został zatrzymany 4 maja 1983 r. przez funkcjonariuszy przez KDMO w Krakowie w trakcie kolportażu ulotek sygnowanych przez KPN, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Wolność odzyskał 1 czerwca 1983 r. kiedy uchylono zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Postanowieniem z 31 sierpnia 1984 r. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków-Podgórze umorzyła postępowanie na podstawie ustawy o amnestii.
W latach 1983-1985 miał zastrzeżone wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej