Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Jach

ur. w 1941 roku w m. Ujazd k. Tomaszowa Mazowieckiego
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Stanisław Jach w dniach 27-31.08.1980 r. był współorganizatorem i przywódcą strajku w zajezdni PKS w Miliczu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza. 
W związku z wprowadzeniem stanu wojennego nie przerwał działalności związkowej. Zajął się przede wszystkim dostarczaniem na teren Milicza i kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych. Był inwigilowany przez SB, a w jego domuprzeprowadzano rewizje. 24.03.1982 r., w drodze do pracy został aresztowany i po przewiezieniu do Wrocławia internowany, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Aktywnie uczestniczył w protestach internowanych, brał udział w ogłaszanych głodówkach. Po trzech miesiącach, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia został zwolniony. Pozbawiony pracy kontynuował działalność opozycyjną. Kolportował czasopisma i wydawnictwa podziemne, organizował fundusze na działalność konspiracyjną oraz pomoc osobom represjonowanym w okresie staniu wojennego. Współpracował również z działaczami podziemnej „Solidarności” w Wołowie. Wraz z Władysławem Biernatem i Andrzejem Malikiem z pieniędzy pochodzących ze zbiórki przeprowadzonej wśród pracowników milickich zakładów pracy i osób prywatnych ufundował pamiątkową tablicę poświęconą zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce, zaprezentowaną 24.02.1985 r. i przechowywaną w Kościele św. Andrzeja Boboli w Miliczu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków