Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łakomiec Feliks

Feliks Zdzisław Łakomiec

ur. w 1942 roku w m. Brzezinki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” oraz inicjował powstanie Związku w Zakładzie Projektów i Usług Projektowych „Inwestprojekt” w Kielcach, gdzie pracował. Był pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a następnie przewodniczącym Samorządu Pracowniczego. Współorganizował strajki oraz zajmował się kolportażem ulotek i biuletynów związkowych w swoim zakładzie pracy. W związku z działalnością opozycyjną został zatrzymany w dniu 17 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Internowania w Kielcach. Wyszedł na wolność 30 kwietnia 1982 r. w związku z decyzją o wyjeździe emigracyjnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN