Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łakomiec Feliks
Feliks Zdzisław Łakomiec
ur. w 1942 roku w m. Brzezinki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” oraz inicjował powstanie Związku w Zakładzie Projektów i Usług Projektowych „Inwestprojekt” w Kielcach, gdzie pracował. Był pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a następnie przewodniczącym Samorządu Pracowniczego. Współorganizował strajki oraz zajmował się kolportażem ulotek i biuletynów związkowych w swoim zakładzie pracy. W związku z działalnością opozycyjną został zatrzymany w dniu 17 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Internowania w Kielcach. Wyszedł na wolność 30 kwietnia 1982 r. w związku z decyzją o wyjeździe emigracyjnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN