Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Rajmund Bielecki

ur. w 1946 roku w m. Wolfenbüttel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Rajmund Bielecki w marcu 1968 r. kierował strażą strajkową podczas strajku studenckiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, skutecznie broniąc wkroczenia na teren uczelni funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa podszywających się pod studentów. W ramach represji został zmuszony do powtarzania piątego roku studiów. W 1980 r. rozpoczął współpracę z Komitetem Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, przekazywał informacje o naruszeniach praw pracowniczych w łódzkich zakładach przemysłowych, kolportował niezależne pismo „Robotnik”. Od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, tj. Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi, gdzie przewodniczył Komisji Zakładowej. W latach 1980-1981 był członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry, a po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował jej tajną działalność. 14.12.1981 r. koordynował akcję ulotkową w miejscu pracy. W 1982 r. zainicjował wydawanie łódzkiego pisma „Serwis Informacyjny «Solidarności»”, którego drukiem i rozpowszechnianiem zajął się osobiście. Kolportował również inne wydawnictwa podziemne: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Wolną Solidarność”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”. Od 31.08.1982 r. do 10.12.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN