Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gregorowicz Grzegorz

Grzegorz Benedykt Gregorowicz

ur. w 1956 roku w m. Lubartów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Już w okresie studiów na Politechnice Lubelskiej, w 1978 roku, zaangażowany był w kolportaż nielegalnego pisma. Z tego powodu objęty był kontrolą operacyjną oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Po podjęciu pracy zawodowej w Zakładach Wytwórczych Magnetofonów „UNITRA” w Lubartowie włączył się w działalność NSZZ „Solidarność”. Był członkiem zarządu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tych zakładach, odpowiedzialnym za działalność propagandową. Był redaktorem programów nadawanych przez radiowęzeł zakładowy. Wchodził również w skład redakcji wydawanego w Lubartowie od 16.03.1981 r. pisma „Solidarność Ziemi Lubartowskiej”, od października 1981 r. jako „Przełom. Pismo NSZZ Solidarność Ziemi Lubartowskiej. Region Środkowo-Wschodni.” Po 13.12.1981 r. kontynuował działalność związkową. Brał udział w spotkaniach konspiracyjnych w Lubartowie. Uczestniczył również czynnie w uroczystościach religijno-patriotycznych i demonstracjach rocznicowych np. 3 Maja, 31 sierpnia. Z powodu kontynuowania działalności w strukturach podziemnych „Solidarności” był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze, w okresie od 5.11.1982 r. do 18.01.1983 r., zwolniony ze względu na stan zdrowia. Grzegorz Gregorowicz i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową, zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności – hasło rzeczowe: „Solidarność Ziemi Lubartowskiej”
    • Marcin Dąbrowski; Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013, Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
    • Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN