Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edmund Jerzy Jurczuk

ur. w 1951 roku w m. Rejowiec Fabryczny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W latach 1980-1981 był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Został internowany (decyzją nr 6/81 z 13 grudnia 1981 r. wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Chełmie) za prowadzenie działalności politycznej. Był przetrzymywany w ośrodkach przy Zakładach Karnych w Chełmie, Włodawie, Kwidzyniu i Lublinie. W dniu 29 kwietnia 1982 r. odzyskał wolność. W związku z prowadzoną działalnością do 1988 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN