Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Zbigniew Koszuta

ur. w 1947 roku w m. Wąbrzeźno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od października 1980 r.  był członkiem  NSZZ „Solidarność”. Od maja 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Wąbrzeźnie. Był delegatem na I WZD Regionu, oraz członkiem Prezydium Zarządu Regionu w Toruniu. 15 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Zwolniono go z internowania 7 marca 1982 r.  W latach 1982-1989 był przewodniczącym Tajnej Komisji Międzyzakładowej w Wąbrzeźnie oraz  współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw w Wąbrzeźnie m.in. pism „Kontra”, „Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”. Od 1985 r. do 1986 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego i wydawcy podziemnego pisma „Wąbrzeski Informator Solidarności”. Wielokrotnie był zatrzymywany i poddawany przeszukaniom. W 1989 r. był współorganizatorem i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Wąbrzeźnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej