Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konik Tadeusz

Tadeusz Konik

ur. w 1942 roku w m. Czułów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kraków. 
Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności”, a następnie jej wiceprzewodniczący.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-89 kierował Tajną Komisją Zakładową, będąc równocześnie skarbnikiem struktur podziemnych związku. W tych latach inicjator, organizator i uczestnik strajku w dniu 10 listopada 1982 r. oraz przerw w pracy 13 grudnia, kolportażu ulotek i prasy podziemnej w miejscu pracy, akcji wsparcia osób represjonowanych oraz ich rodzin, a także mszy świętych w intencji ojczyzny oraz pielgrzymek. 
Członek Międzydzielnicowego Komitetu „Solidarności” Kraków (MKS). Zaangażowany w działalność Arcybiskupiego Komitetu Pomocy, udzielającego wsparcia finansowego i rzeczowego represjonowanym. Współwydawca pisma „Jesteśmy - Będziemy”, czynny w organizacji kolportażu szeregu pism podziemnych, w tym „Hutnika”, „Kroniki Małopolskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Małej Polski” oraz „Paragrafu”, a także reedycji paryskiej „Kultury”. 
Organizator pomocy materialnej dla strajkujących w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. Uczestnik kampanii wyborczej małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 4 pod red. J. Olaszka, Warszawa-Katowice 2020
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności