Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiermes Stanisław

Stanisław Antoni Kiermes

ur. w 1933 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Stanisław Kiermes od września 1980 r.  aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. W dniach 2-3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, dodatkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego (KS). Od października 1980 r. do stycznia 1981 r. stał na czele Robotniczej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność”. W styczniu 1981 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej (KZ) NSZZ „Solidarność” przy KWK „Halemba”. 
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw m.in. „Tygodnika Mazowsze”. Współtworzył wspólnotę Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. Pan Stanisław Kiermes znalazł się w gronie delegatów Regionu Śląsko - Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Z uwagi na aktywną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości nie uniknął represji ze strony władz. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia: Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu oraz Jastrzębiu-Szerokiej skąd został zwolniony 29 I 1982 r. 
W latach 1982-1988 Służba Bezpieczeństwa PRL ściśle kontrolowała działalność  Pana Stanisława Kiermesa. W ramach kilku spraw operacyjnych wobec osoby w/w stosowano różne techniki i metody pracy operacyjnej m.in.: rozmowy ostrzegawcze, zatrzymania na 48 godzin, rewizje, kontrola w miejscu pracy i zamieszkania oraz informacje przekazywane przez osobowe źródła informacji.
Dodatkową formą represji zastosowaną wobec  Pana Stanisława Kiermesa było wydanie postanowienia  o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie od 1 II 1982 r. do 31 I 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN