Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogusław Daszkiewicz

ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
 Pan Bogusław Daszkiewicz w okresie od sierpnia 1982 roku do listopada 1985 roku działając na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego zajmował się wytwarzaniem, gromadzeniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw m in. pisma „Solidarność 82”. W związku ze swoją działalnością był rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa państwa, wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany a w jego mieszkaniu dokonywano przeszukań. W piśmie „Nasz Czas”, w numerze 56 z dnia 19.05.1986 r. Pan Bogusław Daszkiewicz figuruje w rubryce: „więźniowie sumienia naszego regionu”, ponieważ za swoją działalność został tymczasowo aresztowany dnia 8 listopada 1985 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie przebywał aż do dnia 22 września 1986 roku, kiedy to Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku uchylono tymczasowe aresztowanie a postępowanie w w/w sprawie umorzono.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN