Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bochenek  Janusz

Janusz Piotr Bochenek

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Janusz Bochenek w pierwszych miesiącach stanu wojennego był współzałożycielem Komitetu „Solidarności Oświaty” w Toruniu, następnie został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności Nauczycielskiej”.
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, m in. przywoził z Warszawy do Torunia „Tygodnik Wojenny”. Ponadto udzielał schronienia w swoim mieszkaniu działaczom b. NSZZ „Solidarność” ukrywającym się przed represjami ze strony Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003