Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bochenek  Janusz
Janusz Piotr Bochenek
ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Janusz Bochenek w pierwszych miesiącach stanu wojennego był współzałożycielem Komitetu „Solidarności Oświaty” w Toruniu, następnie został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności Nauczycielskiej”.
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, m in. przywoził z Warszawy do Torunia „Tygodnik Wojenny”. Ponadto udzielał schronienia w swoim mieszkaniu działaczom b. NSZZ „Solidarność” ukrywającym się przed represjami ze strony Służby Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003