Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markiewicz Marek

Marek Sławomir Markiewicz

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Był przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Łódzkim Ośrodku Telewizji i członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności. W dniu 13 grudnia 1981 r. publicznie odczytał ulotki nawołujące do strajku powszechnego. W związku z tym wydarzeniem Prokuratura Wojewódzka w Łodzi wszczęła przeciwko niemu śledztwo, które zostało umorzone 13 marca 1982 r. W kolejnych latach prowadził działalność publicystyczną w nielegalnych pismach oraz społecznie udzielał porad prawnych w punkcie przy Kościele Zbawiciela w Łodzi. Pozostawał pod obserwacją SB w latach 1981-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN