Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kapciak Kazimierz

Kazimierz Kapciak

ur. w 1958 roku w m. Uhnin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Kazimierz Kapciak w latach 1987-1988 był członkiem podziemnych struktur ,,Solidarności" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W tym czasie kolportował pisma ,,Termit" oraz ,,Grot".
W sierpniu 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zajezdni Tramwajowej Niemierzyn, oddelegowanym do Komitetu Strajkowego, działającego przy WPKM w Szczecinie, w Zajezdni Autobusowej Szczecin-Dąbie.
Ponadto, w sierpniu 1988 r., Kazimierz Kapciak był członkiem Komisji Negocjacyjnej, wyłonionej przez Komitet Strajkowy WPKM Szczecin do rozmów z przedstawicielami dyrekcji zakładu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Nic tu nie jest nielegalne", red. P. Knap, A. Kubaj, Szczecin 2009.