Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kapciak Kazimierz
Kazimierz Kapciak
ur. w 1958 roku w m. Uhnin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Kazimierz Kapciak w latach 1987-1988 był członkiem podziemnych struktur ,,Solidarności" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W tym czasie kolportował pisma ,,Termit" oraz ,,Grot".
W sierpniu 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zajezdni Tramwajowej Niemierzyn, oddelegowanym do Komitetu Strajkowego, działającego przy WPKM w Szczecinie, w Zajezdni Autobusowej Szczecin-Dąbie.
Ponadto, w sierpniu 1988 r., Kazimierz Kapciak był członkiem Komisji Negocjacyjnej, wyłonionej przez Komitet Strajkowy WPKM Szczecin do rozmów z przedstawicielami dyrekcji zakładu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

"Nic tu nie jest nielegalne", red. P. Knap, A. Kubaj, Szczecin 2009.