Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Kruk

ur. w 1952 roku w m. Wierzchowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku. W dn. 17.12.1981 r. Komendant Wojewódzki MO w Lublinie wydał decyzję o jego internowaniu, w której stwierdzono, że pozostawanie na wolności Tadeusza Kruka zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu, ponieważ jako przewodniczący komisji zakładowej w dn. 14.12.1981 r. próbował organizować strajk w swoim zakładzie pracy. Pan Tadeusz Kruk został zwolniony z pracy i w dn. 18.12.1981 r. został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, pozostawiając żonę i dwójkę małych dzieci bez środków utrzymania. W dn. 26.03.1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie, gdzie udzielono mu przepustki w okresie 08-15.04.1982 r., a następnie zwolniono w dn. 30.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną i w latach 1985-1989 utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi aktywną działalność w strukturach "Solidarności" w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. W związku z powyższym objęty został wszechstronną kontrolą z uwzględnieniem przeszukania włącznie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej