Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Kazimierz Kucharski
ur. w 1944 roku w m. Chełmce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Stanisław Kazimierz Kucharski od września 1980 r. należał do Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Wyrobów Runowych „Runotex” w Kaliszu. W 1981 r. został delegatem na I Wojewódzkie Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. W tym samym roku był związany z pismem „Informacja. KZ NSZZ »Solidarność« Fabryki Wyrobów Runowych »Runotex«”. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączył się w działania podziemnych struktur opozycyjnych, które kontynuował do 1983 r., m.in. współpracował z gazetą „Społeczeństwu do Przemyślenia”, był organizatorem pomocy dla rodzin osób internowanych oraz koordynatorem jednej z ważniejszych grup kolportażowych działających w okresie stanu wojennego na terenie Kalisza. W 1982 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej FWR „Runotex”. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

G. Schlender, "NSZZ »Solidarność« w województwie kaliskim w latach 1980-1990", Kalisz 2006
G. Schlender, "»Solidarność« Wielkopolski Południowej 1980-2000. Zarys dziejów", Kalisz 2001
G. Schlender, "NSZZ »Solidarność« Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ "Solidarność" 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności