Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Jerzy

Jerzy Jaworski

ur. w 1949 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Jerzy Jaworski pracownik Kombinatu Budowlanego w Gdyni, członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej i opozycyjnej, a mianowicie w dniu 1 maja 1982 r. współorganizował oraz wziął udział w demonstracji w Gdyni pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r., w której odgrywał kierowniczą rolę wznosząc okrzyki (np. „Solidarność”, „uwolnić Lecha”, itp.) podchwytywane następnie przez zgromadzonych. Za powyższe został zatrzymany dnia 3 maja 1982 r. i tymczasowo aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Gdyni skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdyni, który wyrokiem z dnia 5 sierpnia 1982 r. skazał Pana Jerzego Jaworskiego na 1 rok pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wniesionej do Sądu Najwyższego wymieniony został zwolniony z zakładu karnego w dniu 23 listopada 1982 r. Ostatecznie Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 lutego 1984 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Panu Jerzemu Jaworskiemu. Na skutek dalszych szykan ze strony organów bezpieczeństwa państwa (m. in. przeszukanie mieszkania, zwolnienie z pracy żony) wymieniony w sierpniu 1985 r. podjął decyzję o wyjeździe emigracyjnym do Norwegii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej