Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczygieł  Edward

Edward Aleksander Szczygieł

ur. w 1948 roku w m. Jasna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Edward Szczygieł był pracownikiem Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. Brał udział w strajku w 1980 r., był członkiem władz strajkowych na wydz. W2 Stoczni Północnej, członkiem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Wydziałowej „S”. Uczestniczył w strajku 14 grudnia 1981 r. zorganizowanego w proteście na wprowadzenie stanu wojennego, uczestniczył w grupie negocjującej warunki zakończenia strajku. Był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Uczestniczył w demonstracjach i protestach organizowanych przez Stoczniowy Komitet Robotniczy Stoczni Północnej jak Dni Solidarności z „Solidarnością”, protest po delegalizacji NSZZ ”S”, po zamordowaniu ks. J. Popiełuszki.  Kolportował prasę podziemną i wydawnictwa drugiego obiegu. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN