Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Ludowicz

ur. w 1955 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Będąc pracownikiem działu transportu Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile od stycznia 1982 r. do 1989 r. współpracował z członkami Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Piła. W tym okresie zajmował się między innymi kolportażem wydawnictw podziemnych, takich jak pismo „Lech”, „Tygodnik Mazowsze”, a także ulotek i innych pism bezdebitowych. W 1982 r. dwukrotnie konspiracyjnie przewiózł z Warszawy do Piły powielacz oraz papier, farby i matryce potrzebne do druku pism i ulotek. Materiały te zostały rozdysponowane i wykorzystywano je w pracy podziemnej. Ryszard Ludowicz w swoim domu w Pile ukrywał poszukiwanego przez SB działacza pilskiej „Solidarności” Jacka Ciechanowskiego. W jego mieszkaniu odbywały się również konspiracyjne spotkania pilskich działaczy opozycyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków