Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Klaudiusz Górski

ur. w 1965 roku w m. Wodzisław Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Tomasz Górski jako student socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS zostało zdelegalizowane, ale w wielu ośrodkach akademickich, w tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kontynuowano działalność w podziemnych strukturach. Oprócz działalności w NSZ Tomasz Górski buł również członkiem Ruchu "Wolność i Pokój", nielegalnej organizacji należącej do nurtu "solidarnościowego"  działającego w latach 1985-1989 w opozycji wobec władz komunistycznych. 
W okresie stanu wojennego Pan Tomasz Górski uczestniczył w licznych wiecach i manifestacjach o charakterze antykomunistycznym. 
Od 1984 r. brał udział w rocznicowych uroczystościach pod Krzyżem KWK "Wujek" w Katowicach, organizowanych dla uczczenia poległych podczas pacyfikacji górników. 
W dniu 15 III 1989 r. był współorganizatorem i uczestnikiem nielegalnej  manifestacji, która odbyła się na katowickim rynku. 
Pan Tomasz Górski był również aktywnym uczestnikiem zorganizowanej w dniu 23 III 1988 r. manifestacji przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. 
Podejmował szereg działań mających na celu ponowną rejestrację NZS. Z uwagi na swoją działalność i przynależność oraz głoszone poglądy Tomasz Górski na przestrzeni 1988-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN