Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Monika Anna Żmudzińska-Hann

ur. w 1962 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Pani Monika Anna Żmudzińska-Hann to aktywna działaczka ruchu Wolność i Pokój, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego . W ramach podziemnej działalności tłumaczyła teksty publikowane w prasie niezależnej oraz rozmowy prowadzone podczas spotkań WiP z dziennikarzami Europy Zachodniej a także przedstawicielami zachodnich organizacji. Udzielała pomocy zagranicznym gościom WiP m.in. działaczom opozycji z NRD, dziennikarzom, działaczom organizacji z Europy Zachodniej.
Ponadto Pani Monika Anna Żmudzińska-Hann uczestniczyła w działaniach „Solidarności” w czasie stanu wojennego – rozrzucała ulotki, kolportowała prasę podziemną. Podczas strajku na UW, jesienią 1981 r., odpowiedzialna wraz z Ryszardem Czarneckim za kontakty studentów z „Solidarnością”. Udostępniała mieszkanie dla ukrywających się działaczy „Solidarności” m.in. Leszka Budrewicza i Władysława Frasyniuka. Pełniła także funkcję łączniczki Leszka Budrewicza w okresie jego ukrywania się. Współpracowała z Krzysztofem Turkowskim, m.in. przekazała zachodnim ambasadom w Warszawie petycję Krystyny Frasyniuk dotyczącą pomocy w uwolnieniu męża z więzienia.
Od połowy lat osiemdziesiątych Pani Monika Anna Żmudzińska-Hann działała w podziemnych strukturach NZS, była pełnomocnikiem wrocławskiego NZS do kontaktu z działaczami zagranicznymi „Solidarności”, zorganizowała i pośredniczyła w przekazaniu powielacza dla wrocławskiego NZS. Współpracowała z pismem „Akces” jako autorka tekstów i tłumaczeń a także udostępniała swoje mieszkanie w celu przechowywania papieru oraz wykonywania składu pisma. Uczestniczyła w demonstracjach we Wrocławiu oraz strajkach na UW. Aktywnie współpracowała z Wrocławskim Komitetem obywatelskim. Udostępniała mieszkania na organizowanie niezależnych spotkań różnych środowisk opozycyjnych w tym WiP i NZ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej