Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kukowski Walerian

Walerian Kukowski

ur. w 1948 roku w m. Pniewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Walerian Kukowski jako działacz opozycyjny był w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w ramach Sprawy Obiektowej o krypt „Jesień 70” prowadzonej przez Wydz. III/ Wydz. Śledczy KWMO            w Gdańsku, jako inspirator przerw w pracy w Gdańskiej Stoczni Remontowej i osoba przeznaczona do zwolnienia. 
W latach 1980-1981 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni Remontowej. W związku z działalnością związkową został internowany 5 listopada 1982 r. w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony został 3 lutego 1983 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej