Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trusiński Zdzisław

Zdzisław Kazimierz Trusiński

ur. w 1944 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
Zdzisław Trusiński działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 14 grudnia 1981 r. jako członek Komitetu Strajkowego uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu akcją strajkową pracowników przedsiębiorstwa, stanowiącą protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W tym samym dniu został zatrzymany i umieszczony w areszcie Wydziału Śledczego KWMO w Łodzi, a od 16 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem z 8 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi w postępowaniu doraźnym skazał go na trzy lata i sześć miesięcy więzienia oraz pozbawienie praw publicznych na trzy lata. Był osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi (od 19 grudnia 1981 r.), Zakładzie Karnym w Łęczycy (od 10 lutego 1982 r.) oraz w ZK w Hrubieszowie (od 5 czerwca 1982 r.). Sąd Wojewódzki w Zamościu udzielił skazanemu przerwy w odbywaniu kary od 21 grudnia 1982 r., a Rada Państwa skorzystała w stosunku do niego z prawa łaski, podejmując 18 lipca 1983 r. uchwałę o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i wyznaczyła trzyletni okres próby.
W 1982 r. Zdzisław Trusiński był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z udziałem w strajku okupacyjnym w ZTK „Teofilów”. W 1987 r. uczestniczył w spotkaniach środowisk opozycyjnych organizowanych na terenie Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN