Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Kurasiewicz

ur. w 1948 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Ryszard Kurasiewicz w dniu 31.08.1983 r. wziął udział w liczącej ok. 1000 uczestników demonstracji pod kamieniem upamiętniającym wydarzenia radomskiego Czerwca 1976 r. W związku z tym został, pod pozorem agresywnej postawy, zatrzymany, a następnie w dniu 02.09.1983 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 24.11.1983 r. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał go na 1 rok pozbawienia wolności. Sąd Wojewódzki w Radomiu tymczasowy areszt uchylił w dniu 30.11.1983 r. Nakaz zwolnienia z Aresztu Śledczego w Radomiu wydano w dniu 1.12.1983 r. Na skutek rewizji od wyroku, złożonego do Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, wyrok z 24.11.1983 r. zmieniono, zawieszając jego wykonanie warunkowo na okres 3 lat. Pan Ryszard Kurasiewicz był pozbawiony wolności w okresie od 02.09.1983 r. do 01.12.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej