Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Formicki Henryk

Henryk Czesław Formicki

ur. w 1949 roku w m. Nowy Kościół
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Henryk Czesław Formicki we wrześniu 1980 r. objął funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Podgórzycach z siedzibą w Łęczycy, gdzie następnie pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i został członkiem Komisji NSZZ „Solidarność” Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił wydania dokumentów zakładowej komórki „Solidarności” i w styczniu 1982 r. został zwolniony z pracy. W latach 1982–1989 współtworzył w Ozorkowie grupę „Solidarność Podziemna”, projektował ulotki i plakaty, organizował kolportaż, uczestniczył w manifestacjach i akcjach plakatowych na terenie Łodzi i Ozorkowa, współpracował z komitetami pomocy internowanym i aresztowanym, był inicjatorem i organizatorem corocznych uroczystości na Starym Cmentarzu w Ozorkowie poświęconych pamięci zamordowanych górników kopalni „Wujek” i ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1982–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN