Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Multan-Światkiewicz Joanna

Joanna Sabina Multan-Światkiewicz

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
W latach 1985-1986 pełniła funkcję sekretarki w Grupie Politycznej Robotnik-Bródno (podziemnej organizacji o lewicowym profilu ideowym), w której zajmowała się m.in. organizacją składu książek (dla wielu podziemnych warszawskich wydawnictw) oraz kolportażem pism niezależnych na terenie Warszawy, Białegostoku i Łap. Uczestniczyła akcjach ulotkowych i manifestacjach. 29 kwietnia 1986 r. została zatrzymana, a następnie poddana przesłuchaniu w Komendzie Głównej MO. W wynajmowanym przez nią mieszkaniu znaleziono znaczną ilość ulotek, drugoobiegowych książek i materiałów poligraficznych. W latach 1987-1990 była członkiem reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Biogram opracowano na podstawie: