Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Senderowicz

ur. w 1968 roku w m. Sieradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 225/2017
Biogram
Jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie, a następnie Policealnego Studium Melioracji Wodnych Zespołu Szkół Rolniczych w Giżycku był działaczem grupy nieformalnej,  a następnie Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur. Był członkiem Grup Wykonawczych FMW W i M. Wielokrotnie brał udział w akcjach polegających na malowaniu napisów antykomunistycznych, sporządzaniu i wywieszaniu transparentów oraz uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez Federację. Drukował i kolportował ulotki, i gazetki FMW,  m.in. „Larwa”, pisma FMW WiM  oraz uczestniczył w Mszach za Ojczyznę i pielgrzymkach organizowanych przez FMW WiM do Świętej Lipki i na Jasną Górę. 
Prowadził działalność opozycyjną do 1989. Z tego pwodu do 1988 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej