Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbański Jerzy

Jerzy Henryk Urbański

ur. w 1952 roku w m. Opole Lubelskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PREDOM-EDA” w Poniatowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową i opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem Biuletynu „Nasz Głos” i innej prasy niezależnej. Drukował ulotki i uczestniczył w akcjach plakatowania ulic w Poniatowej. Był współorganizatorem pielgrzymek ludzi pracy z Poniatowej. W latach 1986-1987 wyemitował kilkanaście audycji podziemnego Radia Solidarność w Poniatowej, w tym z własnego mieszkania. W 1988 podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Był jednym z inicjatorów i współorganizował akcje strajkowe na Wydziale Narzędziowni ZE „EDA” w styczniu i lutym 1989 roku. Był współautorem przedstawionych postulatów płacowych i o zarejestrowanie NSZZ „Solidarność”. Wszedł w skład 12 osobowego Komitetu Strajkowego, uczestniczył w rozmowach z dyrekcją ZE „EDA”. Zachęcał pracowników do wstępowania do reaktywującego się związku i rozdawał deklaracje członkowskie wśród pracowników poszczególnych wydziałów. W dniu 17.02.1989 r. wszedł w skład powołanej w Wydziale Narzędziowni ZE „EDA” Tymczasowej Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” i został wybrany jej wiceprzewodniczącym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Zbigniew Jędruszewski Żyłem w czasie tworzenia związku “Solidarność” 1980-1992, Lublin 2023