Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witkowski Tadeusz

Tadeusz Witkowski

ur. w 1946 roku w m. Rutki-Begny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W trakcie studiów na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył w wydarzeniach marca 1968 r. w Warszawie. W 1969 r. znalazł się w gronie osób podejrzewanych o wykonanie „wrogich” napisów na murach UW. W końcówce 1975 r. podpisał petycję protestacyjną skierowaną do Sejmu, przeciwko forsowanym przez władze zmianom w konstytucji PRL, które określały „kierowniczą rolę” PZPR i sojusz ze ZSRS. W latach 1977-1980 angażował się działalność środowisk opozycyjnych na terenie Przasnysza. Był działaczem NSZZ „Solidarność” w tym mieście, od marca 1981 r. redagował miesięcznik „Solidarność Przasnyska”. Na 17 grudnia 1981 r. zaplanował zorganizowanie na rynku w Przasnyszu manifestacji i wiecu wraz z mszą polową, które miały być poświęcone wydarzeniom Grudnia 1970 r. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie przeniesiony do Ośrodka w Kwidzynie. Wolność odzyskał 25 listopada 1982 r. W czerwcu1983 r. wyemigrował z powodów politycznych do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN