Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Umiński Tomasz
Tomasz Umiński
ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019

Biogram

Był pracownikiem naukowym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od drugiej połowy lat 70. związał się z działalnością opozycji demokratycznej. W 1976 r. został jednym z sygnatariuszy „petycji studenckiej”, protestu przeciwko zmianom w konstytucji PRL. Brał udział w kolportażu materiałów wydawanych przez KOR, utrzymywał kontakty z działaczami ROPCiO.  13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jaworze, a potem do Darłówka. Z więzienia zwolniony został 11 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN