Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lemke Marian

Marian Alojzy Lemke

ur. w 1946 roku w m. Kaczynos
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
Marian Lemke, absolwent Wydziału Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W grudniu 1970 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym. Był jednym z członków straży strajkowej w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa. W 1976 r. odmówił wykonania rozkazu wymuszania uczestnictwa w wiecu potępiającym strajkujących robotników Radomia, był w stałym kontakcie z KOR i KPN. 
Od sierpnia 1980 r. sympatyzował z „Solidarnością”, a w maju 1981 r. współzałożył Tymczasowy Komitetu Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przy III Komisariacie MO w Szczecinie. Został przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków. Od 26.05.1981 r. należał do Prezydium TKZ ZZ FMO w Szczecinie, następnie został przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków (we współpracy ze Stanisławem Kopczyńskim i Tadeuszem Fabjańskim). Za swoją działalność związkową został w czerwcu 1981 r. zwolniony z pracy. Pomimo utraty pracy dalej walczył na rzecz prawa do zrzeszania się w niezależne związki zawodowe funkcjonariuszy MO przy Zarządzie Regionu „Solidarność” Pomorze Zachodnie.
 W dniu 25.09.1981 r. uczestniczył w spacyfikowanym przez ZOMO proteście w Hali Gwardii w Warszawie. Był autorem „Odezwy do Społeczeństwa Polskiego”. W czasie głodówki protestacyjnej funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w grudniu 1981 r., został delegatem na posiedzenie KK „Solidarność” w Gdańsku. Walczył o podjęcie uchwały o prawie do rejestracji ZZF MO. 
17.12.1981 r. został internowany i osadzony. Najpierw w areszcie śledczym w Szczecinie, następnie w ośrodkach odosobnienia w Goleniowie i w Wierzchowie. Z internowania został zwolniony w dniu 26.03.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej