Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maksymowicz Wojciech

Wojciech Stefan Maksymowicz

ur. w 1955 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Swoją działalność niepodległościową rozpoczął październiku 1980 r., gdy został członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 r. ukrył sprzęt poligraficzny z Ośrodka Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” w Warszawie. W latach 1982-1988 był szefem Terenowych Komitetów Zakładowych „Solidarności” w CKS w Warszawie. W latach 1982-1983 organizował opiekę medyczną i w czasie demonstracji przyjmował rannych demonstrantów do szpitalnej izby przyjęć, aby uchronić ich przed represjami. Był kolporterem wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”, „Niepodległości". Prowadził tajne Studenckie Koło Naukowe Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym czasie organizował pomoc medyczną represjonowanym i ukrywającym się działaczom w kościele Ojców Kapucynów przy ul. Miodowej. W Prymasowskim Komitecie Pomocy Bliźniemu, w sekcji samarytańskiej, pomagał chorym prześladowanym i pozbawionym pracy. W czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, organizował opiekę medyczną dla pielgrzymujących. Od października 1988 r. był współorganizatorem Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, a od 4 maja 1989 r. jej przewodniczącym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN