Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leśniewski Stanisław
Stanisław Tadeusz Leśniewski
ur. w 1950 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

W latach 1982-1986 Pan Stanisław Leśniewski był represjonowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lubinie. 
Jego udział w rozpowszechnianiu idei NSZZ „Solidarność”, kolportaż niezależnych wydawnictw i znaczków oraz pomoc potrzebującym były przyczyną wielokrotnych przesłuchań oraz rewizji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej