Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adela Maria Suchowierska

ur. w 1949 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Adela Maria Suchowierska angażowała się w działalność konspiracyjną w NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok oraz Konfederacji Polski Niepodległej od 13 grudnia 1981 do czerwca 1989 r. Aktywnie uczestniczyła w rozpowszechnianiu podziemnych wydawnictw. W jej mieszkaniu znajdował się punkt kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Odbywały się tam również spotkania konspiracyjne działaczy NSZZ ,,Solidarność” Regionu Białystok oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczyła także w manifestacjach protestacyjnych oraz uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych przez podziemne struktury opozycji. Współpracowała z kapelanem białostockiej ,,Solidarności” ks. Stanisławem Suchowolcem. Wspierała materialnie działalność regionalnych władz opozycji antykomunistycznej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków