Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczkowski Andrzej

Andrzej Szczęsny Wilczkowski

ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
Andrzej Wilczkowski, znany polski taternik i alpinista, w 1981 r. był członkiem redakcji czasopisma literackiego NSZZ „Solidarność” pt. „Słowo Obecności", publikował teksty w piśmie społeczno-kulturalnym „Zgrzyt” wydawanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej, w okresie strajków studenckich uczestniczył w wiecach jako mówca i wystąpił w obronie studentów z listem otwartym skierowanym do ministra Janusza Górskiego.  W stanie wojennym współtworzył i wchodził w skład redakcji pisma „Prześwit” - organu Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (publikował pod pseudonimami Kt. Bernak i W. Szary) i współorganizował imprezy patriotyczne w kościele oo. jezuitów. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki był jednym z autorów pisma protestacyjnego do premiera PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W latach 1976–1977 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków