Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wilczkowski Andrzej
Andrzej Szczęsny Wilczkowski
ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017

Biogram

Andrzej Wilczkowski, znany polski taternik i alpinista, w 1981 r. był członkiem redakcji czasopisma literackiego NSZZ „Solidarność” pt. „Słowo Obecności", publikował teksty w piśmie społeczno-kulturalnym „Zgrzyt” wydawanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej, w okresie strajków studenckich uczestniczył w wiecach jako mówca i wystąpił w obronie studentów z listem otwartym skierowanym do ministra Janusza Górskiego.  W stanie wojennym współtworzył i wchodził w skład redakcji pisma „Prześwit” - organu Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (publikował pod pseudonimami Kt. Bernak i W. Szary) i współorganizował imprezy patriotyczne w kościele oo. jezuitów. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki był jednym z autorów pisma protestacyjnego do premiera PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W latach 1976–1977 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków