Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leon Głuszak

ur. w 1954 roku w m. Kijewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Leon Głuszak jako członek NSZZ „Solidarność” aktywnie działał w latach 1980-1982 w strukturach związkowych Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Uczestniczył w strajkach górników kopalni „Manifest Lipcowy” trwających w dniach od 28 VIII 1980 r. do 3 IX 1980 r. oraz po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 13 XII 1981 r. do 15 XII 1981 r. 
Podczas stanu wojennego prowadził zbiórkę pieniędzy wśród załogi oddziału JG-2 KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, przeznaczoną na pomoc internowanym. 
W czerwcu 1982 r. wraz z grupą działaczy jastrzębskiej opozycji podjął decyzję o zniszczeniu pomnika z napisem „PZPR” umieszczonego przy KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. W tym celu zgromadził i przechowywał u siebie pakunek zawierający materiał wybuchowy, jednakże poważny wypadek drogowy, któremu uległ we wrześniu 1982 r. przeszkodził w realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z zaangażowaniem się w nielegalną działalność został przesłuchany jeszcze w trakcie hospitalizacji. Prokuratura zleciła także przeszukanie mieszkania i piwnicy Pana Leona Głuszka, w której odnaleziono paczkę z materiałem wybuchowym. W rezultacie w dniu 8 III 1983 r. usłyszał zarzut przechowywania bez wymaganego zezwolenia materiału wybuchowego oraz zarzut udziału w związku zbrojnym , który przy użyciu materiałów wybuchowych dążył do zniszczenia symboli komunistycznych. Ostatecznie w kwietniu 1983 r. prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie przeciwko Panu Leonowi Głuszakowi.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków