Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Rembilas

ur. w 1943 roku w m. Męcina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Górnik zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w kopalni. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w kopalni jako członek Komitetu Strajkowego, zakończonego tragiczną w skutkach pacyfikacją. 
Czynny w organizację pomocy osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. W dniu 15 maja 1982 r. zwolniony z pracy w kopalni, zaś w dniu 16 czerwca 1982 r., po złożeniu kwiatów pod krzyżem położonym koło kopalni „Wujek”, zatrzymany i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu – Zaborzu. Zwolniony w dniu 23 lipca 1982 r.
Zaangażowany w działania mające na celu upamiętnienie ofiary strajkujących górników, zabitych podczas pacyfikacji kopalni w dniu 16 grudnia 1982 r. Inicjator składania kwiatów pod krzyżem koło kopalni. W 1988 r. współzałożyciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek.
Związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, szczególnie z Konfraternią Robotniczą. Uczestnik Ruchu „Odwaga i Prawda”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej