Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szendo Zenon

Zenon Szendo

ur. w 1941 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. 
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 5 sierpnia 1982 r. kontynuował działalność opozycyjną w ramach grupy zajmującej się drukowaniem i kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych takich jak: „Zawsze Solidarni” i „Jesteśmy”. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 13 stycznia 1982 r. do 18 maja 1983 r. w ramach sprawy operacyjnej założonej w związku z pojawieniem się na terenie aglomeracji łódzkiej ulotek i pism, w tym: „Solidarność Walcząca” i „Przedwiośnie”. 
10 sierpnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i przebywał w miejscu odosobnienia do końca procesu, tj. do dnia 28 marca 1983 r. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. 
8 czerwca 1993 r. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa, w wyniku rewizji nadzwyczajnej, zmienił orzeczenie z 28 marca 1983 r. w ten sposób, że uniewinnił go od wszystkich zarzucanych mu czynów.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN