Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Wojciech Niedbała
ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2019

Biogram

Andrzej Niedbała od 1980 r. współpracował z członkami KSS KOR i działał w NSZZ „Solidarność”, m.in. jako członek KZ w Przędzalni Czesankowej Anilany „Polanil” w Łodzi, gdzie 14 grudnia 1981 r. kierował strajkiem protestacyjnym. W stanie wojennym pomagał rodzinom internowanych i kierował jednym z zespołów drukujących łódzką „Solidarność Walczącą”. 
W związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek został internowany,  w okresie 9 czerwca – 5 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w JW 1836 w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, lecz było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności określanej przez władze mianem „antysocjalistycznej”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN