Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Tomasz Bunda

ur. w 1962 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Krzysztof Bunda w 1980 r. był członkiem związku o nazwie „Młodzieżowa Organizacja Demokratyczna” działałącego na terenie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i stawiającego sobie za cel walkę z istniejącym porządkiem społeczno-politycznym poprzez wydawanie nielegalnych pism i ulotek m.in. upamiętniających polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. W związku z przynależnością do powyższego związku był przesłuchiwany w dniu 16 maja 1980 r.
W 1982 r. został objęty śledztwem Prokuratury Rejonowej w Toruniu jako podejrzany o udział we włamaniu do Szpitala Miejskiego w Toruniu w kwietniu 1982 r. i kradzież dwóch powielaczy, farby drukarskiej i papieru, które następnie zostały wykorzystywane do drukowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”.
Za powyższe został internowany w okresie od 22 października do 7 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 1982 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy.
Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w latach 1983-1985 zatrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN