Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Brzuzy

ur. w 1961 roku w m. Bogatynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 2.05.1982 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz druku i kolportażu na terenie Bełchatowa biuletynu „Solidarność Wojenna”. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z 3.08.1982 r. skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata (na poczet kary zaliczono trzymiesięczny pobyt w areszcie). W 1987 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Górników w KWB Bełchatów. W 1989 r. był uczestnikiem obrad Podzespołu ds. Górnictwa prowadzonych w ramach „Okrągłego Stołu”; w wyborach czerwcowych został wybrany posłem na Sejm RP z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1987–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN