Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malczewski Jan

Jan Wacław Malczewski

ur. w 1952 roku w m. Rąbino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Jan Malczewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur związkowych. Był organizatorem i uczestnikiem nielegalnych spotkań byłych związkowców, zajmował się sporządzaniem i kolportażem ulotek oraz organizacją pomocy na rzecz rodzin osób internowanych.
W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 25 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i  tymczasowy aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 1982 r. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1983 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i osadzony kolejno w Zakładach Karnych w Inowrocławiu i Potulicach. Zwolniony z więzienia w dniu 11 sierpnia 1983 r. na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy o darowaniu odbycia reszty zasądzonej kary na podstawie ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 3 maja 1984 r. został ponownie aresztowany jako podejrzany o udział w nielegalnych spotkaniach działaczy podziemia i  kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Areszt opuścił w dniu 27 lipca 1984 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy o zastosowaniu amnestii, a prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone w dniu 20 sieprnia 1984 r.
W 1985 r.  wyemigrował do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN