Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Pawlak

ur. w 1958 roku w m. Staroźreby
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
W 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Bulkowo w byłym województwie płockim i sąsiednich gminach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Kolportował prasę niezależną, udzielał się w Duszpasterstwie Rolników, uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, konspiracyjnych spotkaniach działaczy związkowych i manifestacjach. W 1989 r. zaangażował się w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu na rzecz kandydatów opozycji. Działalność tę prowadził w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków