Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Chamerski

ur. w 1943 roku w m. Leszczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Pan Stefan Chamerski w latach 1982-1989 jako pracownik Kombinatu „PZL-Hydral” we Wrocławiu był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Ponadto Pan Stefan Chamerski uczestniczył w spotkaniach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „PZL-Hydral”, współredagował gazetkę „Hydralek” i zajmował się jej kolportażem na terenie Zakładu. 
Pan Stefan Chamerski zbierał składki na działalność NSZZ „Solidarność” w „PZL-Hydral”. Spotkania Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” odbywały się wielokrotnie w jego mieszkaniu. 
Działalność Pana Stefana Chamerskiego obejmowała okres od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej