Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bagnucki Franciszek

Franciszek Bagnucki

ur. w 1960 roku w m. Darłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Franciszek Bagnucki został czasie trwania stanu wojennego w dniu 17 V 1982 r. tymczasowo aresztowany za rozwieszanie ulotek antypaństwowych w Darłowie. 
Przebywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 16 VI 1982 r. Pan Franciszek Bagnucki został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Przebywał od dnia 27 VII 1982 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 23 II 1983 r. o warunkowym przedterminowym został Pan Franciszek Bagnucki warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary. 
Zakład Karny we Wrocławiu opuścił w dniu 1 III 1983r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej